Prijava

Trenutno poteka akcija brezplačne objave ponudb.

Zaščita pri prodaji v času epidemije

Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati splošna priporočila, kot je uporaba zaščitnih mask in rokavic, ki jih po potrebi večkrat na dan zamenjajte.


Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) priporoča za varovanja zdravja in zaščite vseh, ki prodajate kmetijske pridelke na domu ali tržnici naslednja priporočila:

 

 • Posamezen poslovni prostor naj zagotavlja 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank (priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd.)
 • V primeru večjih prostorov (npr. 100 m2) je lahko v prostoru prisotnih več kot 5 oseb, če zagotavljajo ustrezno razdaljo vsaj 1,5 m, pod pogojem da se površina ne spusti pod mejo 15 m2 na posamezno stranko.
 • Redno prezračevanje poslovnih prostorov.
 • Zagotavljanje vsaj 2 m razdalje med čakajočimi v vrsti na blagajno.
 • Zagotavljanje vsaj 2 m razdalje med čakajočimi pred trgovino/poslovnimi prostori.
 • Ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev.

 

Splošna priporočila in navodila za pravilno ravnanje z živili naj bodo izobešena na vidnem mestu v poslovnem prostoru, ter kupcem, v kolikor je to mogoče ponudite zaščitne rokavice za enkratno uporabo.

 

NIJZ prav tako priporoča, da se izdelki sprotno pripravljajo in niso razstavljeni v vitrinah ali na policah. Razdalja med kupcem in prodajalcem naj bo vsaj 2 metra, da se fizični stik med osebama v največji možni meri omeji.

 

Poleg splošnih priporočil lastnikom poslovnih prostorov NIJZ priporoča zaščito delovno aktivnih oseb z zaščitnimi sredstvi in prilagojenim režimom dela:

 

 • V kolikor prostor dopušča se pred blagajne namesti zaslone do višine 2,5 m od tal iz vseh smeri / kabinski tip, med pultom in blagajno odprtina v višini 0,3 m. Ob obstoječem zaslonu je možna tudi sočasna uporaba zaščitnih mask in očal
 • Po vsakem rokovanju z denarjem ali plačilno kartico, naj si zaposleni na blagajnah roke razkužijo z razkužilom. Rokavic naj ne nosijo.
 • Polnjenje polic naj se izvaja takrat, ko je trgovina prazna (pred pričetkom obratovanja, vsaki dve uri, ko se trgovina zapre za namen zračenja in polnjenja polic).
 • Prodajalci delikatese, kruha, naj živila prepakirajo v posebnem prostoru na manjše porcijske enote. Stranke lahko tako same vzamejo izdelke iz pulta, hladilnika.
 • Zaposleni opravljajo dejavnosti tako, da so vsaj 1,5 do 2 metra narazen.
 • Zaposleni naj obvezno sledijo navodilom za pravilno umivanje rok, higieno kašlja in pravilno nošenje mask.
 • Na več mestih v trgovini naj bodo izobešena navodila za pravilno ravnanje zaposlenih (umivanje rok, higiena kašlja in pravilno nošenje mask).
 • Zaposleni naj bodo seznanjeni glede uporabe rokavic. Orokavičenih rok ne umivamo in ne razkužujemo.

 

Predlagamo še, da pri tem pozorno spremljate in nadzorujete kupce pri nakupu živil, ter jih ob tem opozorite na pravilno ravnanje z živili za preprečevanje širjenja okužbe s COVID - 19. To pomeni, da se kupca opozori, da se blaga, ki ni v zaščitni embalaži ne dotika brez zaščitnih rokavic, ter da se dotaknejo samo tistih artiklov, ki jih bodo potem tudi kupili.

 

Le na ta način bomo pred virusno okužbo zaščitili sebe in ljudi okoli vas.

 

Več o tem na povezavi tukaj.

Zadnje objave