Prijava

Trenutno poteka akcija brezplačne objave ponudb.

Integrirano kmetovanje

Integrirano kmetovanje temelji na naravi prijaznem načinu pridelave, kjer se z uporabo naravnih virov mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi, prideluje kakovostna in zdrava hrana.

 

Integrirana pridelava pomeni uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških dejavnikov. Prednost je dana naravnim ukrepom pred fitofarmacevskimi in biotehnološkimi ukrepi pri čemer se doseže enak gospodarski učinek.

 

Uporaba gnojil in fitofarmacevskh sredstev je redno nadzorovana, pridelava pa poteka brez uporabe gensko spremenjenih organizmov. Postopke integrirane pridelave kontrolirajo pooblaščene organizacije, ki jih imenuje in nadzoruje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano RS.

 

 

Zadnje objave