Prijava

Trenutno poteka akcija brezplačne objave ponudb.

Več o ponudniku: Simon Janša
Simon Janša
Sevno 13
8000 Novo mesto

Domače ime: GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma
Telefon: 051 661 744
E-mail: whorse88@gmail.com
Spletna stran kmetije: https://grm-nm.si

Regija: Dolenjska

Šolsko posestvo GRM Novo mesto - centra biotehnike in turizma je usmerjeno v integrirano pridelavo, manjši del je namenjen tudi strogo ekološki pridelavi. Posestvo je v prvi vrsti namenjeno izvajanju prakse za dijake Srednje kmetijske šole ter študentov Višje strokovne šole, programa Upravljanje podeželja in krajine in naravovarstvo.

Delovišča v okviru posestva pokrivajo skoraj celoten sektor kmetijske pridelave, vključno z gozdarstvom. Tako razvijamo gojenje poljščin, travništvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, hortikulturo, vinogradništvo in kletarstvo, govedorejo skupaj s pridelavo in predelavo mleka, konjerejo in še bi lahko naštevali.

Dijake in študente pa poleg pridelave živil učimo tudi trženja in prodaje, ki jo izvajamo v prodajalni na šolskem posestvu, prodajalni v Srebrničah, ter Butični tržnici na novomeškem glavnem trgu, v kateri pa  namenjamo prodajni prostor tudi ostalim pridelovalcem z okolice Novega mesta.


Galerija

Vse ponudbe ponudnika

Dolenjska

Integrirana pridelava

Dolenjska

Integrirana pridelava

Dolenjska

Integrirana pridelava

Ponudbe za javne zavode